niedziela, 15 września 2019

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

 Zespół Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu

 
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  w roku szkolnym 2014/2015.
 
1.     Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.
2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
3.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.
4.    Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
5.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
6.    W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
7.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
8.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
9.   Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.
10.   O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
11.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,     będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
12.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
13. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu oświadczenia przez rodzica w sprawie użyczenia darmowych podręczników szkolnych, które na czas wypożyczenia podręczników jest przechowywane w bibliotece szkolnej.
14. Wzór oświadczenia, umowy zawieranej pomiędzy rodzicami, a szkołą określający wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
15. Za zebranie od rodziców podpisanych oświadczeń odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który podpisane przez rodziców oświadczenia przekazuje bibliotece szkolnej.
 
 
Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.
 
Załącznik do regulaminu
 
Wzór umowy użyczenia podręczników szkolnych między rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia) , a SZiG w Niedźwiedziu
 
 
Oświadczenie
Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższych procedur.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone podręczniki, będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ucznia:
 
 
…………………………………………………


 
Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio