środa, 22 września 2021
Motto Szkoły

 "Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!."

 Władysław Orkan

 

Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulaminy

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIEDZIU
 
 
§ I. Organizacja udostępniania zbiorów.
 
I.    Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
     
II.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
      - uczniowie 
      - pracownicy
      - rodzice uczniów 
      - inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora
     
III. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej potwierdzając to podpisem na liście klasowej przechowywanej w bibliotece szkolnej.
     
IV. Księgozbiór podręczny ( słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.
     
V.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
     
 
§ II. Zasady korzystania z wypożyczalni.
 
      1). Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 1 września do 10 czerwca w godzinach wyszczególnionych na drzwiach i w gablocie szkolnej,
       
      2). Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu legitymacji szkolnej
     
      3). Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres 1 miesiąca, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych,
     
      4). Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na uzgodniony okres,
     
      5). Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu,
     
      6). Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych,
 
      7). Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń),
     
      8). Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia,
 
      9). Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni,
     
      10). Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej,
     
      11). Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek),
     
      12). Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem praw autorskich,
     
 
§ III. Zasady korzystania z czytelni.
 
      1). Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.
     
      2). W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
     
      3). Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin czytelni”.
     
      4). Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
     
      5). Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.
     
      6). Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.
     
      7). Ze „STATUTU ZESPOŁU” wraz z załącznikami oraz z zarządzeń wewnętrznych korzystać mogą wyłącznie podmioty Zespołu jedynie na miejscu, a kopiowanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą dyrektora Zespołu.
     
      8). Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.
 
 
Regulamin obowiązuje
od 1 IX 2019 r.
 
 

 

Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio