czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Regulaminy

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIEDZIU
 
 
§ I. Organizacja udostępniania zbiorów.
 
I.    Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
     
II.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
      - uczniowie 
      - pracownicy
      - rodzice uczniów 
      - inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora
     
III. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej potwierdzając to podpisem na liście klasowej przechowywanej w bibliotece szkolnej.
     
IV. Księgozbiór podręczny ( słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.
     
V.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
     
 
§ II. Zasady korzystania z wypożyczalni.
 
      1). Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 1 września do 10 czerwca w godzinach wyszczególnionych na drzwiach i w gablocie szkolnej,
       
      2). Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu legitymacji szkolnej
     
      3). Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres 1 miesiąca, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych,
     
      4). Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na uzgodniony okres,
     
      5). Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu,
     
      6). Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych,
 
      7). Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń),
     
      8). Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia,
 
      9). Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni,
     
      10). Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej,
     
      11). Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek),
     
      12). Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem praw autorskich,
     
 
§ III. Zasady korzystania z czytelni.
 
      1). Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice bez wierzchnich okryć, które należy pozostawić w szatni.
     
      2). W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
     
      3). Korzystający z czytelni obowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin czytelni”.
     
      4). Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
     
      5). Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.
     
      6). Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.
     
      7). Ze „STATUTU ZESPOŁU” wraz z załącznikami oraz z zarządzeń wewnętrznych korzystać mogą wyłącznie podmioty Zespołu jedynie na miejscu, a kopiowanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą dyrektora Zespołu.
     
      8). Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.
 
 
Regulamin obowiązuje
od 1 IX 2019 r.
 
 

 

Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio