czwartek, 2 lipca 2020

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

O szkole


Szkoła w Niedźwiedziu została założona na mocy orzeczenia c.k. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 3.VII 1875 roku wydanym na podstawie ustaw szkolnych z 2 V 1873 roku w sprawie szkoły pospolitej w Niedźwiedziu. Była to szkoła rządowa zwana później parafialną. Mieściła się ona w "organistówce" gdzie mieszka organista i była usytuowana na placu naprzeciw kościoła.
Wówczas uczyło w niej 2 nauczycieli, którzy uczyli po dwie klasy- wspomina Stanisław Kordacz, który wówczas był uczniem tej szkoły i pamięta nazwiska nauczycieli: Kolman (uczył przed wybuchem I wojny światowej), Szafran, który czasowo podczas wojny był powołany do wojska, a po jej zakończeniu w 1918 r powrócił do pracy w szkole. Był on także autorem tekstu i melodii do piosenki pt. "W Niedźwiedziu miło żyć". śpiewały ją dzieci szkolne z Niedźwiedzia, dotąd zachował się jej tekst i melodia.

Od 1900 r kierownikiem Szkoły była pani Jankowska i kierowała szkołą do roku 1918. Później funkcję tą objęła Pani Gońska, mniej rygorystyczna , ogólnie lubiana przez młodzież. Rozalia Serafinowa z domu Magierska pamięta ze swoich czasów szkolnych nazwiska nauczycieli prócz osoby Szafrana i Gdańskiej pamięta : Harasimowicza, Kotapkówny i Pieniążkówny. Wspomina w swojej kronice Sebastian Flizak z Podobina (późniejszy profesor i dyrektor szkoły średniej)� ona sam uczęszczał do szkoły w Niedźwiedziu, gdyż wówczas oświata stała nisko i uczniowie z Podobina zmuszeni byli uczęszczać do Niedźwiedzia z racji szkoły gdyż w tym okresie frekwencja była zadawalająca natomiast w okresie wiosny i jesieni malała skutkiem odrywania dzieci do pracy w polu i pasienia bydła. W okresie międzywojennym "organistówka" rozpadła się i trzeba było przenieść szkołę do "ratusza" w rynku zakupionego przez Urząd Gminy z Niedźwiedzia od Żyda Deresiewicza. Uprzednio w budynku mieściła się karczma. W roku 1927 Marian Żurek (urodzony w Niedźwiedziu) objął kierownictwo tej szkoły. W skład Rady Szkolnej wchodzili: ks. Franciszek Baradziej jako jej przewodniczący, Marcin Żurek (ojciec kierownika) jako zastępca i Marian Żurek � sekretarz, pozostali członkowie: Piotr Polek � organista, Bartłomiej Piwowar, Jan Bulas � naczelnik gminy, Wojciech Karpierz, Adolf Niedźwiedzki. Z dniem 25. V. 1930r. Marian Żurek został na własną prośbę przeniesiony na stanowisko kierownika do szkoły w Porębie Wielkiej. Kierownictwo po nim objął Franciszek Lechowicz. Od 1. IX. 1934r. kierownikiem została Janina Pieniążek. Warunki Pracy były ciężkie, szkoła zagrzybiona, przy szkole brak podwórza i boiska szkolnego. Dzieci spędzały przerwy na rynku gdzie odbywały się jarmarki. Jeśli chodzi o stopień organizacji była to szkoła II stopnia od trzech lub czterech nauczycielach. W roku 1938 przyjęli nową nauczycielkę panią Janinę Krzemińską (później po mężu Kunicka), a od roku szkolnego 1939/40 mianowano nowego nauczyciela Mieczysława Mirka.

Skutkiem wydarzeń wojennych we wrześniu 1939 roku spłonęły akta szkolne, które były przechowywane w Urzędzie Gminy. Władze okupacyjne wycofują podręczniki przedwojenne i wycofują podręczniki przedwojenne i wprowadzają do nauki pisemko ,,Ster,, Dla klas III- VI Od roku szkolnego 1939\40 kierownictwo szkoły powierzono Marii Biernat z domu Richter. Warunki pracy są bardzo ciężkie leje ssie przez dach i przrecieka do klas, brak jest papieru, materiały piśmienne bardzo drogie. Trzeba oddawać obowiązkowo stare zeszyty aby dostać nowe. Rok szkolny 1944/45 rozpoczyna się pod hasłem "sypiemy okopy", dlatego młodsze grono nauczycielskie obowiązkowo wyjeżdża do Nowego Sącza, uczy tylko kierowniczka. Starsze nauki , a reszta pracuje co drugi dzień do powrotu nauczycieli w dniu 24 października 1944. Potem nauka odbywa się normalnie, lecz tylko do 11 listopada z powodu braku opału. 27 stycznia 1945 rok wojska radzieckie przedostają się do Niedźwiedzia, szkoła zostaje zajęta. 29 stycznia 1945 rok Niedźwiedź wyzwolono. 21 luty 1945 rok rozpoczęto naukę w wolnej Ojczyźnie - na ścianach ukazało się godło państwowe. W 1945/46 roku kierowniczka Maria Biernat udała się na urlop, funkcje tą w zastępstwie objęła Janina Krzemieńska. Nadto uczą: Bronisława Janikowska i Maria Szulc. Od 15.X kierownictwo szkoły objął Franciszek Lechowicz. W 1947\48 roku wprowadzono siedmioklasową szkołę podstawową i oddano jeden etat. Klasa VII była ustawieniem dla młodzieży i dawała jej możność dalszej nauki w szkole średniej.

Staraniem Gminy Zbiorowej w Niedźwiedziu rozpoczęto gromadzenie materiałów na budowę nowej, własnej szkoły. W roku 1949/50 dokonano wymiany placu szkolnego obok kościoła oddając do użytku parafialnego grunt w zamian za grunty parafialne położone przy zakręcie drogi do Niedźwiedzia naprzeciw cegielni. Akt hipoteczny złożono w akta gminy Niedźwiedź. Od 1.IX 1950 roku kierownictwo szkoły powierzono pani Janinie Kral. Do pracy przystąpiło 6 nauczycieli. Mieszkańców w wieku od 18-50 lat. Objęto akcję zwalczania analfabetyzmu. Nowa szkoła została oddana do użytku w 1958 roku i otrzymała imię Władysława Orkana. Jest ona w użytkowaniu do dnia dzisiejszego, ale już w formie bardziej rozbudowanej. Pani Maria Dudzik kierowała szkołą w Niedźwiedziu do roku 1975, później przez dwa lata kierownikiem była p.Alina Szymańska, a po niej p. Helena Żurek, która funkcję tę pełniła aż do roku 1990.

W tym czasie szkoła się rozwijała, przybywało dzieci i trzeba było tworzyć podwójne oddziały klasy. Zaczęło brakować miejsca w szkole, dzieci uczyły się na dwie zmiany wracając późno do domu. W związku z tym zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły. Jeszcze p. Helena Żurek podjęła w tym kierunku pewne starania i z tego okresu pochodzą plany rozbudowy starej części szkoły i sali gimnastycznej. Plany te weszły do realizacji dopiero za kadencji p. Tomasza Zawirskiego, który stanowisko dyrektora objął w 1990. Zaczął on pracę w tutejszej szkole 15 lat temu jako wychowawca świetlicy szkolnej, później jako nauczyciel w.f., później jako nauczyciel geografii. Swoje predyspozycje na stanowisko dyrektora potwierdził wygrywając w 1994 roku "konkurs" na tę właśnie funkcję. Pan Tomasz Zawirski jest ogólnie lubianym przez uczniów, grono nauczycielski i personel szkoły. On sam twierdzi, ze jego stosunki z pracownikami szkoły sa dobre. Jest bardzo zadowolony z pracy grona pedagogicznego, poniewż sa to ludzie o duzym doświadczeniu, znający swoje obowiązki i wiedzący co do nich należy. Przebudowę naszej szkoły rozpoczął w 1993 roku przy ogromnej pomocy ówczesnego wójta pana Mariana Talara. Do budowy przystąpiono z gotowymi planami, jednakże okazały się one niekompletne i z tym było najwięcej problemów. Sporo pracy wymagało zdobycie wszystkich uzgodnień, natomiast reszta posuwała się już bez większych zgrzytów. Łącznie cała inwestycja maiła kosztować 8 mld złotych. Ale w ostatecznym rozrachunku było to więcej ze względu na inflacje. Najwięcej pieniędzy dała Rada Gminy, sporo tez dołożyło Kuratorium Oświaty (3 mld złotych) oraz Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ( 1,5 mld złotych).

Nowa część szkoły która została dobudowana posiada dwie duże klaso pracownie; biologiczno-geograficzną, oraz fizyczno-chemiczną z kantorkami na pomoce szkolne, nowe toalety dla uczniów i personelu, pracownię techniczno - informatyczną (komputerową) z komputerami podłączonymi do internetu, nowa szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia oraz z pełno wymiarowa salą gimnastyczna z szatniami, natryskami i magazynem sportowym. 1 września 2004 roku do użytku oddano ostatnie piętro szkoły na którym znajdują sie 4 pracownie, 2 toalety, szkolny sklepik oraz duży hol. Obecnie szkoła jest już po remontach i przeróbkach a jej rozbudowa w znacznym stopniu rozładowała ciasnotę w budynku. W sumie w całym budynku szkolnym jest 12 sal lekcyjnych ( w tym pracownia komputerowa i pracownia językowa), sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia, stołówka, świetlica, oraz punkt ksero. Szkoła wyposażona jest w wiele pomocy do nauczania przedmiotów oraz sprzęt audiowizualny. Chlubą naszej szkoły z pewnością może być przepiękna sala regionalna systematycznie ozdabiana podczas zajęć ze ścieżki regionalnej prowadzonej przez nauczycielkę Agnieszkę Napora. Obecnie Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum liczy 35 nauczycieli. Mamy około 250 uczniów w 13 oddziałach klasowych.
Licznik odwiedzin

Liczniki

Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
Maciuś
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Program "MIśki"
Program "MIśki"
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio