środa, 22 września 2021
Motto Szkoły

 "Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!."

 Władysław Orkan

 

Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

O szkole


Szkoła w Niedźwiedziu została założona na mocy orzeczenia c.k. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 3.VII 1875 roku wydanym na podstawie ustaw szkolnych z 2 V 1873 roku w sprawie szkoły pospolitej w Niedźwiedziu. Była to szkoła rządowa zwana później parafialną. Mieściła się ona w "organistówce" gdzie mieszka organista i była usytuowana na placu naprzeciw kościoła.
Wówczas uczyło w niej 2 nauczycieli, którzy uczyli po dwie klasy- wspomina Stanisław Kordacz, który wówczas był uczniem tej szkoły i pamięta nazwiska nauczycieli: Kolman (uczył przed wybuchem I wojny światowej), Szafran, który czasowo podczas wojny był powołany do wojska, a po jej zakończeniu w 1918 r powrócił do pracy w szkole. Był on także autorem tekstu i melodii do piosenki pt. "W Niedźwiedziu miło żyć". śpiewały ją dzieci szkolne z Niedźwiedzia, dotąd zachował się jej tekst i melodia.

Od 1900 r kierownikiem Szkoły była pani Jankowska i kierowała szkołą do roku 1918. Później funkcję tą objęła Pani Gońska, mniej rygorystyczna , ogólnie lubiana przez młodzież. Rozalia Serafinowa z domu Magierska pamięta ze swoich czasów szkolnych nazwiska nauczycieli prócz osoby Szafrana i Gdańskiej pamięta : Harasimowicza, Kotapkówny i Pieniążkówny. Wspomina w swojej kronice Sebastian Flizak z Podobina (późniejszy profesor i dyrektor szkoły średniej)� ona sam uczęszczał do szkoły w Niedźwiedziu, gdyż wówczas oświata stała nisko i uczniowie z Podobina zmuszeni byli uczęszczać do Niedźwiedzia z racji szkoły gdyż w tym okresie frekwencja była zadawalająca natomiast w okresie wiosny i jesieni malała skutkiem odrywania dzieci do pracy w polu i pasienia bydła. W okresie międzywojennym "organistówka" rozpadła się i trzeba było przenieść szkołę do "ratusza" w rynku zakupionego przez Urząd Gminy z Niedźwiedzia od Żyda Deresiewicza. Uprzednio w budynku mieściła się karczma. W roku 1927 Marian Żurek (urodzony w Niedźwiedziu) objął kierownictwo tej szkoły. W skład Rady Szkolnej wchodzili: ks. Franciszek Baradziej jako jej przewodniczący, Marcin Żurek (ojciec kierownika) jako zastępca i Marian Żurek � sekretarz, pozostali członkowie: Piotr Polek � organista, Bartłomiej Piwowar, Jan Bulas � naczelnik gminy, Wojciech Karpierz, Adolf Niedźwiedzki. Z dniem 25. V. 1930r. Marian Żurek został na własną prośbę przeniesiony na stanowisko kierownika do szkoły w Porębie Wielkiej. Kierownictwo po nim objął Franciszek Lechowicz. Od 1. IX. 1934r. kierownikiem została Janina Pieniążek. Warunki Pracy były ciężkie, szkoła zagrzybiona, przy szkole brak podwórza i boiska szkolnego. Dzieci spędzały przerwy na rynku gdzie odbywały się jarmarki. Jeśli chodzi o stopień organizacji była to szkoła II stopnia od trzech lub czterech nauczycielach. W roku 1938 przyjęli nową nauczycielkę panią Janinę Krzemińską (później po mężu Kunicka), a od roku szkolnego 1939/40 mianowano nowego nauczyciela Mieczysława Mirka.

Skutkiem wydarzeń wojennych we wrześniu 1939 roku spłonęły akta szkolne, które były przechowywane w Urzędzie Gminy. Władze okupacyjne wycofują podręczniki przedwojenne i wycofują podręczniki przedwojenne i wprowadzają do nauki pisemko ,,Ster,, Dla klas III- VI Od roku szkolnego 1939\40 kierownictwo szkoły powierzono Marii Biernat z domu Richter. Warunki pracy są bardzo ciężkie leje ssie przez dach i przrecieka do klas, brak jest papieru, materiały piśmienne bardzo drogie. Trzeba oddawać obowiązkowo stare zeszyty aby dostać nowe. Rok szkolny 1944/45 rozpoczyna się pod hasłem "sypiemy okopy", dlatego młodsze grono nauczycielskie obowiązkowo wyjeżdża do Nowego Sącza, uczy tylko kierowniczka. Starsze nauki , a reszta pracuje co drugi dzień do powrotu nauczycieli w dniu 24 października 1944. Potem nauka odbywa się normalnie, lecz tylko do 11 listopada z powodu braku opału. 27 stycznia 1945 rok wojska radzieckie przedostają się do Niedźwiedzia, szkoła zostaje zajęta. 29 stycznia 1945 rok Niedźwiedź wyzwolono. 21 luty 1945 rok rozpoczęto naukę w wolnej Ojczyźnie - na ścianach ukazało się godło państwowe. W 1945/46 roku kierowniczka Maria Biernat udała się na urlop, funkcje tą w zastępstwie objęła Janina Krzemieńska. Nadto uczą: Bronisława Janikowska i Maria Szulc. Od 15.X kierownictwo szkoły objął Franciszek Lechowicz. W 1947\48 roku wprowadzono siedmioklasową szkołę podstawową i oddano jeden etat. Klasa VII była ustawieniem dla młodzieży i dawała jej możność dalszej nauki w szkole średniej.

Staraniem Gminy Zbiorowej w Niedźwiedziu rozpoczęto gromadzenie materiałów na budowę nowej, własnej szkoły. W roku 1949/50 dokonano wymiany placu szkolnego obok kościoła oddając do użytku parafialnego grunt w zamian za grunty parafialne położone przy zakręcie drogi do Niedźwiedzia naprzeciw cegielni. Akt hipoteczny złożono w akta gminy Niedźwiedź. Od 1.IX 1950 roku kierownictwo szkoły powierzono pani Janinie Kral. Do pracy przystąpiło 6 nauczycieli. Mieszkańców w wieku od 18-50 lat. Objęto akcję zwalczania analfabetyzmu. Nowa szkoła została oddana do użytku w 1958 roku i otrzymała imię Władysława Orkana. Jest ona w użytkowaniu do dnia dzisiejszego, ale już w formie bardziej rozbudowanej. Pani Maria Dudzik kierowała szkołą w Niedźwiedziu do roku 1975, później przez dwa lata kierownikiem była p.Alina Szymańska, a po niej p. Helena Żurek, która funkcję tę pełniła aż do roku 1990.

W tym czasie szkoła się rozwijała, przybywało dzieci i trzeba było tworzyć podwójne oddziały klasy. Zaczęło brakować miejsca w szkole, dzieci uczyły się na dwie zmiany wracając późno do domu. W związku z tym zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły. Jeszcze p. Helena Żurek podjęła w tym kierunku pewne starania i z tego okresu pochodzą plany rozbudowy starej części szkoły i sali gimnastycznej. Plany te weszły do realizacji dopiero za kadencji p. Tomasza Zawirskiego, który stanowisko dyrektora objął w 1990. Zaczął on pracę w tutejszej szkole 15 lat temu jako wychowawca świetlicy szkolnej, później jako nauczyciel w.f., później jako nauczyciel geografii. Swoje predyspozycje na stanowisko dyrektora potwierdził wygrywając w 1994 roku "konkurs" na tę właśnie funkcję. Pan Tomasz Zawirski jest ogólnie lubianym przez uczniów, grono nauczycielski i personel szkoły. On sam twierdzi, ze jego stosunki z pracownikami szkoły sa dobre. Jest bardzo zadowolony z pracy grona pedagogicznego, poniewż sa to ludzie o duzym doświadczeniu, znający swoje obowiązki i wiedzący co do nich należy. Przebudowę naszej szkoły rozpoczął w 1993 roku przy ogromnej pomocy ówczesnego wójta pana Mariana Talara. Do budowy przystąpiono z gotowymi planami, jednakże okazały się one niekompletne i z tym było najwięcej problemów. Sporo pracy wymagało zdobycie wszystkich uzgodnień, natomiast reszta posuwała się już bez większych zgrzytów. Łącznie cała inwestycja maiła kosztować 8 mld złotych. Ale w ostatecznym rozrachunku było to więcej ze względu na inflacje. Najwięcej pieniędzy dała Rada Gminy, sporo tez dołożyło Kuratorium Oświaty (3 mld złotych) oraz Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ( 1,5 mld złotych).

Nowa część szkoły która została dobudowana posiada dwie duże klaso pracownie; biologiczno-geograficzną, oraz fizyczno-chemiczną z kantorkami na pomoce szkolne, nowe toalety dla uczniów i personelu, pracownię techniczno - informatyczną (komputerową) z komputerami podłączonymi do internetu, nowa szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia oraz z pełno wymiarowa salą gimnastyczna z szatniami, natryskami i magazynem sportowym. 1 września 2004 roku do użytku oddano ostatnie piętro szkoły na którym znajdują sie 4 pracownie, 2 toalety, szkolny sklepik oraz duży hol. Obecnie szkoła jest już po remontach i przeróbkach a jej rozbudowa w znacznym stopniu rozładowała ciasnotę w budynku. W sumie w całym budynku szkolnym jest 12 sal lekcyjnych ( w tym pracownia komputerowa i pracownia językowa), sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia, stołówka, świetlica, oraz punkt ksero. Szkoła wyposażona jest w wiele pomocy do nauczania przedmiotów oraz sprzęt audiowizualny. Chlubą naszej szkoły z pewnością może być przepiękna sala regionalna systematycznie ozdabiana podczas zajęć ze ścieżki regionalnej prowadzonej przez nauczycielkę Agnieszkę Napora. Obecnie Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum liczy 35 nauczycieli. Mamy około 250 uczniów w 13 oddziałach klasowych.
Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio